Digitalno pokopališče


Sistem je razdeljen na dva osnovna dela: administratorski del in javno infotočko.