Digitalno pokopališče


Sistem je razdeljen na dva osnovna dela: administratorski del in javno infotočko.

5/5 - (6 votes)